Kezdőlap

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg

 Kedvezményezett neve: Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület

A projekt címe: Magyar-szlovák kutatás alapú kulturális és turisztikai együttműködések kialakítása

A szerződött támogatás összege: 49 781 400 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31

A projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.2-17-2017-00091

 A projekt célja elsősorban, hogy Szlovákiában, Felvidék magyar lakta részein az emberek használják anyanyelvüket, és programunkkal szeretnénk példát mutatni, hogy elősegítsük a szlovák nyelv minél szélesebb körű elfogadását és használatát Északkelet-Magyarországon. Másrészt szeretnénk felhívni az emberek figyelmét, hogy mekkora potenciál és lehetőség van ebben – a bár fejlődő, de napjainkban is még lemaradt országrészben. Az anyanyelvű kiszolgálás fontosságát hangsúlyozva el kívánjuk érni, hogy a hazai vendéglátóhelyek étlapjai szlovák nyelven is olvashatók legyenek, hogy a felszolgálók, akár csak néhány szót is, de képesek legyenek kommunikálni szlovák nyelven szlovák vendégeikkel. 

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg

Kedvezményezett neve: Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület

A projekt címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése Hernádkak településen és a Hernád mentén

A szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.02

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00853

Jelen projekt egyik közvetlen célcsoportja a 14-35 éves fiatalok, valamint a 60 év fölötti személyek. Az önkéntességre való hajlandóság növelése, társadalmi megbecsültségének növelése a projektben megvalósuló rendezvények, és képzések révén kerül kialakításra, a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása pedig a helyi hagyományok ápolásával, melynek keretében az idősebb generáció tapasztalatait oszthatja meg a fiatalokkal.

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg

Kedvezményezett neve: Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület

A projekt címe: "Kereszt az aszfaltdzsungelben" Tanoda - Miskolc-Avason

A szerződött támogatás összege: 18 849 630 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.1-16-2017-00100

Miskolcon megvalósuló tanodánk célja, hogy hátrányos helyzetű, köztük nagy számban cigány/roma származású általános iskolás diákok és családjaik számára biztosítsa, elérhetővé tegye az eredményes tanuláshoz szükséges szakmai, szociális, egészségfejlesztő, személyiségfejlesztő – jellemformáló és tudásbővítő, valamint közösségfejlesztő, fenntartható környezet és természetvédelem, és szabadidős programokat, tartalomi hátteret mind tanítási szorgalmi időszakban, mind szünidőben. A tanodai program 30 fő általános iskolás felső tagozatos diákot érint. Tanodánk az iskolai sikeresség mellett hangsúlyt fektet a diákok és családjaik látókörének szélesítésére szociális helyzetük, társadalmi integrációjuk támogatására is.

Alább olvasható 2020-as frissített ruhagyűjtő-konténer listánk. Minden segítség számít!

 

Bővebben: 2020 - Ruhagyűjtő konténerek

infoblokk kedv final felso cmyk ESZA

Miskolcon megvalósuló tanodánk célja, hogy hátrányos helyzetű, köztük nagy számban cigány/roma származású általános iskolás diákok és családjaik számára biztosítsa, elérhetővé tegye az eredményes tanuláshoz szükséges szakmai, szociális, egészségfejlesztő, személyiségfejlesztő – jellemformáló és tudásbővítő, valamint közösségfejlesztő, fenntartható környezet és természetvédelem, és szabadidős programokat, tartalomi hátteret mind tanítási szorgalmi időszakban, mind szünidőben. A tanodai program 30 fő általános iskolás felső tagozatos diákot érint. Tanodánk az iskolai sikeresség mellett hangsúlyt fektet a diákok és családjaik látókörének szélesítésére szociális helyzetük, társadalmi integrációjuk támogatására is.

Általános célkitűzésünk, hogy csökkenjen a tanodába bevont tanulók körében az iskolai hiányzások, az osztályismétlők, oktatási rendszerből eredménytelenül kikerülők száma. További cél, hogy javuljanak az oktatási-tantárgyi és részképesség (pl: olvasási, szövegértési, számtani) eredmények, a részképességek, készségek fejlődjenek, erősödjön a diákokban a pozitív, életigenlő, a teljes személyiséget fejlesztő, egészséges életmódot megalapozó és elmélyítő választások, döntések a programok eredményeként, szabadidős tevékenységek iránti aktivitás és részvétel, pályaválasztással kapcsolatos ismeretek, és növekedjen bennük a továbbtanulás utáni igény és szándék.

 

Kedvezményezett neve: Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület

Projekt címe: "Kereszt az aszfaltdzsungelben" Tanoda - Miskolc-Avason

Szerződött támogatás összege: 18 849 630 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt várható befejezési dátuma: 2018.12.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-16-2017-00100

2017 júniusától Egyesületünk működteti a százhalombattai „Összefogás” – Fogyatékos Személyek Nappali Intézményét, ahol fogyatékos személyeknek, sérült és csökkent munkaképességű embereknek adunk figyelmet, gondoskodást és ellátást. 2018. januárja óta pedig már fejlesztő foglalkoztatást és munkát is biztosítunk számukra: Tátrai Katalin ékszertervező és ásványgyógyász kollekciójának gyártásában vesznek részt. Olyan gyógyító hatású ékszereket készítenek ásványi gyöngyökből és féldrágakövekből, melyek bizonyítottan jótékony hatással vannak viselőjük szervezetére. Az ékszerek nemcsak viselőjük, de készítőik egészségére is pozitív hatást gyakorolnak, hiszen a gyöngyök fűzése nagymértékben fejleszti fogyatékkal élő pártfogoltjaink kézügyességét, finommotorikai mozgását. 

11147193 10204243434981832 4046085456469737602 n

Hisszük, hogy az értéket teremtő alkotások készítésével hasznos elfoglaltságot és biztos megélhetést teremtünk az „Összefogás” – Fogyatékos Személyek Nappali Intézmény minden pártfogoltjának.      

 

Egyesületünk évek óta egyik legfontosabb küldetésének tartja a kultúra terjesztését. Az általunk szervezett koncertek, színházi előadások nemcsak nézőközönségüknek, hanem nekünk magunknak is új tapasztalatokat, élményeket jelentenek. 2017-ben is folytatjuk kulturális missziónkat az alábbi programokkal:

Országjáró KulTÚRA 2017

Az egésznapos programokban gyermekelőadások, zenei programok és felnőttek részére színházi előadások szerepelnek. Az Országjáró KulTÚRÁval olyan településekre is szeretnénk eljutni, ahol a kultúrához való hozzáférés komoly nehézségekbe ütközik. Helybe viszünk minőségi előadásokat megfizethető jegyárakkal, és olyan szolgáltatásokat is nyújtunk (egészségügyi szűrések, tanácsadás), amelyek a helyben élők életminőségét javíthatják. Eddig 63 település vezetőjével egyeztettünk az Országjáró KulTÚRA programjainak befogadásáról. 

Isteni Tehetségek

A százhalombattai Szent István templomba komolyzenei programsorozatot tervezünk, kihasználva a templom remek akusztikáját. A sorozatban helyet kapnak világi-, és egyházzenei kompozíciók. Fiatal, kezdő művészeknek is teret adunk a bemutatkozásra.

Gazdagréti Szent Angyalok plébánia opera koncertjei

A hatalmas, 600 főt befogadó gazdagréti templom eddig is rendszeresen adott zenei programokat. 2017-től azonban havi rendszerességgel szervezünk a templomba opera koncerteket, amelyekről professzionális hang- és videofelvétel is készülnek. A templom rendelkezik egy rendkívül jó minőségű orgonával, így orgona koncertek rendezésére is lehetőség nyílik.

betlehem

Adventi Hétvégék

Munkák során gyakran tapasztaljuk, hogy a hit mellett milyen hatalmas közösségformáló ereje van a művészeteknek, a közös élményeknek. Ez a felnőtt korosztályra is igaz, de hatványozottan érvényes a gyermekek esetében. Ezért fordítottunk megkülönböztetett figyelmet a legkisebbekre az évnek egy számunkra különösen kedves időszakában, Advent idején. A keresztény hagyományban Advent – a karácsonyt megelőző négy hét – a megszentelt várakozás, az emelkedett ünnepvárás időszaka. A négy egységre osztott ünnepi készülődés alapgondolata a Krisztussal való találkozás élményére való felkészülés. Fő üzenete a várakozás: a keresztény embernek egész földi életében várnia kell a Krisztussal való találkozást, amelyre megfelelő módon készülnie kell. Az adventi időszak emelkedett hangulatára a legfiatalabb korosztály, a gyermekek a legfogékonyabbak. Változatos gyerekprogramjainkkal, versekkel, dalokkal, karácsonyi történetekkel célunk megmutatni a kicsiknek a karácsonyi ünnepkör ajándékozáson túli, valódi lényegét. 

Az Összefogás a Magyar Családokért Egyesület hosszú évek óta folytatja kulturális misszióját. Az elmúlt években sok nívós előadást szerveztünk, amely a minőségi kultúrát tette elérhetővé hátrányos helyzetű fiatalok számára. 2016. júliusától Egyesületünk a Nemzeti Kulturális Alap regisztrált egyesületévé vált, amely megteremtette az alapot profeszionális zenei és színházi programok rendezésére. Megkerestük azokat a színházi közösségeket, színészeket és előadóművészeket, akiknek segítségével változatos kulturális programokat, programsorozatokat hozhattunk létre. Fél év alatt számos helyre eljutottunk, sikerült iskolák, óvódák, kulturális intézmények, játszóházak és közösségi terek látogatóit megtalálnunk és becsalogatnunk programjainkra.

DSC 6669 k

Nagy lendülettel folytatjuk programjaink szervezését a 2017-es évben is. Hosszútávú célunk, hogy a régió meghatározó szervezeteként megkerülhetetlen szerepet vállaljunk a kultúra terjesztésének felelőségteljes munkájában, változatos és értékes programokat biztosítva gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az idei évben kiemelt célunk, hogy az egész országot bejárva, minél több helyen mutassuk be tehetséges barátainkat, színészeket, zenészeket, társulatokat. Saját produkciók létrehozását is tervezzük. A kultúra mindig is nehéz helyzetben volt, egyre nehezebb mecénást találni, egyre nehezebb a közönséghez eljutni és egyre nehezebb a minőség megtartása. Ehhez szeretnénk 2017-ben is minél több támogatást nyújtani.

nagylogo2

Szövegméret

2015-ben Egyesületünket támogatta:
 

Bejelentkezésomcse fejlec szolnok