infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg

 Kedvezményezett neve: Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület

A projekt címe: Magyar-szlovák kutatás alapú kulturális és turisztikai együttműködések kialakítása

A szerződött támogatás összege: 49 781 400 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31

A projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.2-17-2017-00091

 A projekt célja elsősorban, hogy Szlovákiában, Felvidék magyar lakta részein az emberek használják anyanyelvüket, és programunkkal szeretnénk példát mutatni, hogy elősegítsük a szlovák nyelv minél szélesebb körű elfogadását és használatát Északkelet-Magyarországon. Másrészt szeretnénk felhívni az emberek figyelmét, hogy mekkora potenciál és lehetőség van ebben – a bár fejlődő, de napjainkban is még lemaradt országrészben. Az anyanyelvű kiszolgálás fontosságát hangsúlyozva el kívánjuk érni, hogy a hazai vendéglátóhelyek étlapjai szlovák nyelven is olvashatók legyenek, hogy a felszolgálók, akár csak néhány szót is, de képesek legyenek kommunikálni szlovák nyelven szlovák vendégeikkel. 

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg

Kedvezményezett neve: Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület

A projekt címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése Hernádkak településen és a Hernád mentén

A szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.02

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00853

Jelen projekt egyik közvetlen célcsoportja a 14-35 éves fiatalok, valamint a 60 év fölötti személyek. Az önkéntességre való hajlandóság növelése, társadalmi megbecsültségének növelése a projektben megvalósuló rendezvények, és képzések révén kerül kialakításra, a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása pedig a helyi hagyományok ápolásával, melynek keretében az idősebb generáció tapasztalatait oszthatja meg a fiatalokkal.

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg

Kedvezményezett neve: Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület

A projekt címe: "Kereszt az aszfaltdzsungelben" Tanoda - Miskolc-Avason

A szerződött támogatás összege: 18 849 630 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.1-16-2017-00100

Miskolcon megvalósuló tanodánk célja, hogy hátrányos helyzetű, köztük nagy számban cigány/roma származású általános iskolás diákok és családjaik számára biztosítsa, elérhetővé tegye az eredményes tanuláshoz szükséges szakmai, szociális, egészségfejlesztő, személyiségfejlesztő – jellemformáló és tudásbővítő, valamint közösségfejlesztő, fenntartható környezet és természetvédelem, és szabadidős programokat, tartalomi hátteret mind tanítási szorgalmi időszakban, mind szünidőben. A tanodai program 30 fő általános iskolás felső tagozatos diákot érint. Tanodánk az iskolai sikeresség mellett hangsúlyt fektet a diákok és családjaik látókörének szélesítésére szociális helyzetük, társadalmi integrációjuk támogatására is.

nagylogo2

Szövegméret

2015-ben Egyesületünket támogatta:
 

omcse fejlec szolnok